klubtagok
sajtószoba
kapcsolat
belépési feltételek

Céljaink
 
Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE) Magyarország legrégebbi és legjelent?sebb fogyasztóvédelemmel és fogyasztói tájékoztatással foglalkozó civil szervezete, mely a Fogyasztóvédelmi F?felügyel?séggel, a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal, a Gazdasági Minisztériummal, az Európai Unió vonatkozó Bizottságaival, valamint a nemzetközi társszervezetekkel szoros kapcsolatot tartva látja el feladatát. Az évek során az OFE szoros kapcsolatot épített ki úgy az európai, mind a nemzetközi fogyasztóvédelmi szervezetekkel. 1997-ben a Consumers International (Fogyasztóvédelmi Világszervezet) teljes jogú tagjává vált, 1999-ben a BEUC (Európai Fogyasztók Szövetsége) társult tagja, majd 2004-ben teljes jogú tagja lett. Az OFE szakért?i Magyarország, valamint Közép- és Kelet-Európa fogyasztói érdekeit képviselik és hangsúlyozzák a nemzetközi konferenciákon. Európa számos országának fogyasztóvédelmi szervezeteivel állunk kapcsolatban.
Objektivitására, szakmai hozzáértésére, véleményére rendszeresen támaszodnak a gazdaság, a közélet és a sajtó szerepl?i.
 
Egyre világosabb, hogy a fogyasztói tájékoztatás nemcsak az OFE „magánügye”: úgy a fogyasztók, mint a gazdálkodó szervezetek részér?l fokozatosan n? a tájékoztatás iránti igény. A fogyasztóvédelem napjaikban Magyarországon is a fogyasztói társadalom szerves része.
A termékválaszték szélesedésével a fogyasztói döntésekhez egyre több információra van szükség. Ezek befogadása és az üzenetek megértése sokszor túl sok id?t és energiát emészt fel, ami meghaladja a fogyasztó lehet?ségeit. A fogyasztói tájékoztatásnak meg kell találnia azokat az új metódusokat, amelyek aktiválják az információ minél több irányú áramlását.
A magabiztos, tájékozott és er?s pozíciójú fogyasztók a gazdasági változások motorjai, az ? döntéseik jelentik az innováció és a hatékonyság hajtóerejét. Célunk, hogy a magyar fogyasztókat felvértezzük azokkal a készségekkel és eszközökkel, amelyekkel be tudják tölteni szerepüket a modern gazdaságban. Másként fogalmazva az ? igényeiket kell szolgálniuk a piacoknak, védelmet kell élvezniük az olyan kockázatokkal és fenyegetésekkel szemben, amelyekkel önmaguk nem tudnának megbirkózni. Reméljük, a magyar piac – az OFE tevékenységének köszönhet?en is – „keresked?k által vezérelt” helyett „fogyasztók által vezéreltté” válik.
 
Minden vállalat jól felfogott érdeke, hogy megnyerje magának a fogyasztókat. Ezért egyre több cég rendeli alá politikáját a fogyasztók érdekeinek, ismeri fel, hogy a felel?s és részletes fogyasztói tájékoztatás nélkülözhetetlen.
Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE) 2006. április 26-án létrehozta a TÁJÉKOZOTT FOGYASZTÓKÉRT KLUB-ot (TFK). A klub egyik feladata, hogy a vállalatok számára szakmai kontroll mellett kínáljon részvételt a fogyasztók tájékoztatásában. Másik feladata, hogy kielégítse azt a régóta meglév? igényt, mely a gazdaság szerepl?i részér?l jelentkezik a fogyasztóvédelem munkájába való bekapcsolódást sürgetve.
A klub azokat a fogyasztóvédelem iránt fogékony és a társadalmi felel?sségvállalásban (CSR) aktív szerepet vállaló gazdálkodó szervezeteket tömöríti, akik a TFK tagjaként segítséget nyújtanak a fogyasztóknak abban, hogy döntéseiket tudatosan és helyesen hozzák meg.
A tagok célul t?zték ki, hogy Magyarországon európai szint?, min?ségi fogyasztói tájékoztatást valósítsanak meg, remélve, hogy ezzel a különböz? társadalmi csoportok számára érzékelhet? változást tudnak el?idézni. Meggy?z?désük, hogy a klub munkáját és eredményeit látva, mind több vállalat csatlakozik a kezdeményezéshez, hogy együtt még hatékonyabban járhassanak el a fogyasztókat érint? ügyekben, és minél több programjuk valósulhasson meg.
 
 

klubtagok
sajtószoba
kapcsolat
belépési feltételek