klubtagok
sajtószoba
kapcsolat
belépési feltételek


A Richter Gedeon Nyrt.

A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan M?köd? Rt. magyar irányítású kelet-közép-európai regionális multinacionális gyógyszercég. Az anyavállalat mellett négy országban m?köd? termel? leányvállalataival a régió gyógyszergyártóinak meghatározó képvisel?je. Termékeit saját piachálózatán keresztül a világ mintegy száz országának lakosaihoz juttatja el.
A Richter Gedeon ötvözi az évszázados magyar gyógyszergyártási tradíciót a modern technológiai csúcsmin?séggel. Célja, hogy korszer? és elérhet? árú készítményekkel álljon a lakosság gyógyításának szolgálatában, és tevékenységével hozzájáruljon a magyar gazdaság fejl?déséhez, az ország versenyképességének javításához.
A Richter stratégiájának kiemelten fontos része a fenntartható fejl?dés: hosszú távú terveit a gazdasági, környezeti és a társadalmi elvárások figyelembevételével alakítja ki, ezzel teremtve biztonságot befektet?i, környezete és munkavállalói számára. A társadalmi felel?sségvállalás részeként folyamatos párbeszédet folytat partnereivel, befektet?ivel, a civil társadalom különböz? képvisel?ivel és a hatóságokkal.
A Társaság elkötelezettsége sz?kebb környezetéért és a tágabb társadalomért sokrét?. Egyrészt termékeivel gyógyít, kutatási tevékenységével igyekszik hozzájárulni az eddig kevéssé kutatott terápiás területek eredményeihez, másrészt kötelességének érzi, hogy lehet?ségeihez mérten társadalmi programjaival támogassa a közösségi célokat. Meggy?z?dése, hogy azokon a területeken kell szerepet vállalnia, amelyek tevékenységi köréhez kapcsolódnak: a társaság a magyar egészségügy és oktatás elkötelezett támogatója.
Az elmúlt években a Richter jó vállalati polgárként tevékenykedett, amelyet több díjjal is elismertek: 2001-ben a Figyel? Felel?sségtudat Díjával, 2004-ben Mecénás Oklevéllel, a rendszerváltás óta folytatott mecénás tevékenységért, 2000-ben és 2005-ben pedig Kármán Tódor Díjjal, a magyarországi oktatás, képzés, feln?ttoktatás, tudományos kutatás érdekében végzett kiemelked? tevékenységért.

klubtagok
sajtószoba
kapcsolat
belépési feltételek