klubtagok
sajtószoba
kapcsolat
belépési feltételek


UPC - minden egyben!


Teljes kör? integrált távközlési szolgáltatások

A UPC Magyarország Kft. arra vállalkozik, hogy korszer? technika meghonosításával megkönnyítse az emberek számára az ismeretszerzést, az eligazodást, a kikapcsolódást és az egymás közti kapcsolattartást. Az egyik legnagyobb magyarországi szélessávú távközlési szolgáltatóként igyekszik megteremteni annak a lehet?ségét, hogy televíziós, internet- és telefonszolgáltatásai segítségével minél több család, minél egyszer?bb módon juthasson hozzá a legváltozatosabb tájékoztatáshoz, szórakoztatáshoz, tudományos ismerethez, kulturális alkotáshoz és kommunikációs lehet?séghez.

Vezet? televíziós, szélessávú internet és telefonszolgáltatóként kábelhálózatain több mint 40 hazai település (köztük 16 nagyváros) több mint 700 ezer háztartásának kábeltelevíziós ellátásáról gondoskodik, internet-hozzáférési és kábeles telefonszolgáltatást, továbbá az ország egész területén digitális m?holdas televíziós szolgáltatást is nyújt.

A UPC Magyarország a 11 európai országban, valamint Ázsiában és Dél-Amerikában jelen lév? Liberty Global, Inc. leányvállalata. Az elmúlt években országszerte korszer?sítette kábelhálózatait, hogy minden el?fizet?je számára magas m?szaki színvonalon, egységes kínálatot, széles televíziós programválasztékot biztosítson és új szolgáltatások bevezetését is lehet?vé tegye. Ennek köszönhet?en a UPC az országban az els?k között kezdett kínálni már 2000. novemberét?l szélessávú internet-hozzáférési szolgáltatást, chello márkanévvel. Ezzel egy id?ben kezdte meg az els? hazai digitális televíziós szolgáltatást, UPC Direct néven, mely m?holdas sugárzás révén országszerte bárhol, bárki számára elérhet?. Kábeles telefonszolgáltatását az országban - és a UPC nemzetközi csoportján belül Európában is - els?ként, 2004. októberében indította el, kezdetben Budapesten, majd a 2005. év során fokozatosan országszerte a többi szolgáltatási területére is kiterjesztve. Magyarországon a UPC vált ezáltal els?ként teljes kör? integrált távközlési szolgáltatásokat nyújtó, ún. Triple Play (televízió, internet, telefon) szolgáltatóvá, mely immár újszer?, jelent?s csomagkedvezményeket is kínál ügyfeleinek.

A UPC a szolgáltatások korszer?sítése, és egyre sokrét?bbé válása nyomán mindinkább fontosnak tartja a felhasználók minél szélesebb kör? és minél alaposabb tájékoztatását. Meggy?z?désünk ugyanis, hogy a szolgáltatásokkal kapcsolatos ismeretek átadása és elmélyítése nélkül a fogyasztók körében félreértések, téves nézetek terjedhetnek el, káros sztereotípiák alakulhatnak ki vagy éppen a tájékozatlanság miatt nem áll módjukban a lehet?ségeiket felismerni, megalapozottan, tudatosan, a számukra legkedvez?bb módon választani és felel?s döntést hozni. Közös érdekünk tehát a tájékoztatás, ezért örömmel támogatunk minden olyan kezdeményezést, amely ezt hivatott segíteni.

klubtagok
sajtószoba
kapcsolat
belépési feltételek