klubtagok
sajtószoba
kapcsolat
belépési feltételek

A belépés feltételei
 
 
Azok a cégek, melyek missziónak tekintik a fogyasztók min?ségi és széles kör? tájékoztatását, akik számára fontos, hogy a vásárlók megalapozott döntéseket hozzanak TFK tagokká válhatnak.
 
A TFK tagsággal azon gazdálkodó szervek rendelkeznek, melyek:
1. Tenni akarnak a felel?s tájékoztatásért.
2. A klub Etikai Kódexében és Alapszabályában leírtaknak eleget tesznek.
3. Az éves tagsági díjat megfizetik.
 
A belépéssel kapcsolatos további tájékoztatást a ofeiroda@t-online.hu címen kérhet.

klubtagok
sajtószoba
kapcsolat
belépési feltételek