klubtagok
sajtószoba
kapcsolat
belépési feltételek

CSR (Corporate Social Responsibility)
 
Mi a CSR?
A vállalati társadalmi felel?sségvállalás azt az elkötelezettséget jelenti, amelynek értelmében a vállalat a közösség jólététnek érdekében folytat önkéntesen, szabadon választott üzleti gyakorlatot, amit er?forrásaival is támogat.
 
Hogyan kapcsolódik mindez a TFK-hoz?
A klubhoz csatlakozó gazdálkodó szervezetek felel?snek érzik magukat abban, hogy részt vegyenek a társadalom szerepl?inek aktív, tudatos fogyasztóvá nevelésében a hiteles tájékoztatás eszközeivel. A társadalmi tudatszint emelkedésének következménye, hogy a fogyasztók kivívják, a szolgáltatók magas színvonalon szolgáltassanak, a gyártók pedig kifogástalan min?ség? termékeket gyártsanak.
 
A tudatos fogyasztóvá válás és az adekvát magatartás kialakulása hosszú és sokrét? folyamat, amely során az egyén megismeri a fogyasztási javakat és szolgáltatásokat, megtanulja, hogyan viselkedjen a piaci viszonyok között, képes legyen fogyasztói érdekeinek érvényesítésére, képes legyen helyes döntéseket hozni.
 
 

klubtagok
sajtószoba
kapcsolat
belépési feltételek