klubtagok
sajtószoba
kapcsolat
belépési feltételek
Sajtószoba

Társadalmi felel?sségvállalás és tájékozott fogyasztók [ 2006. 09. 21 ]

Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület által létrehozott TÁJÉKOZOTT FOGYASZTÓKÉRT KLUB 2006. szeptember 21-én megtartotta els? taggy?lését, és egyöntet?leg elfogadta az els? intézkedéseket, a különböz? társadalmi csoportok érdekeit szem el?tt tartva.

Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE) meglév? tapasztalataira és tudására alapozva 2006. április 26-án létrehozta a TÁJÉKOZOTT FOGYASZTÓKÉRT KLUBOT (TFK) azzal a céllal, hogy a tájékoztatásnak új utakat nyisson. Az OFE a TFK-t azzal a céllal hívta életre, hogy a vállalatok számára megteremtse a fogyasztói tájékoztatásban való részvétel lehet?ségét a megfelel? szakmai kontroll mellett, s egyúttal kielégítse azt a régóta meglév? igényt, mely a gazdasági vállalatok részér?l jelentkezik a fogyasztóvédelembe való bekapcsolódást sürgetve.

A Tájékozott Fogyasztókért Klub (TFK) els? tagjai között köszöntheti a Budapesti Elektromos M?vek Rt-t, Net-Tech Consulting Kft-t, a Procter & Gamble Magyarország Rt-t, Richter Gedeon Rt.-t és a UPC Magyarország Kft-t.

A klub kiemelten kezeli az oktatás ügyét, így a tagok els?ként egy a fogyasztói információk iskolai oktatását el?segít? program elindítását határozták el, amely az iskolások számára teszi könnyen elsajátíthatóvá a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos információkat. A tanári segédanyag szerkesztésben és az anyagok gondozásában az OFE munkatársai vesznek részt. Ezzel egy id?ben pályázatot írnak ki pedagógusok képzésére. Az akkreditált képzés költségét az els? 10 jelentkez? számára (pályázati elbírálás alapján) a TFK állja.

Az OFE és a TFK tagjai célul t?zték ki, hogy Magyarországon is megvalósítsák az európai szint? min?ségi fogyasztói tájékoztatást, remélve, hogy ezzel a különböz? társadalmi csoportok számára érzékelhet? változást tudnak el?idézni. Remélik, hogy a klub munkáját és eredményeit látva, mind több vállalat csatlakozik a kezdeményezéshez, hogy együtt még hatékonyabban járhassanak el a fogyasztókat érint? ügyekben, és minél több programjuk valósulhasson meg.

klubtagok
sajtószoba
kapcsolat
belépési feltételek